Tu nas znajdziesz

Polecamy

Akademia na Facebooku

Terapia

CZYM JEST TERAPIA?

Terapia jest procesem mającym na celu modyfikację lub też wyeliminowanie zachowań niepożądanych z punktu widzenia właściciela zwierzęcia. Terapia niejednokrotnie mylona jest ze szkoleniem. Nie jest to jednak zgodne z prawdą. Szkolenie z zakresu posłuszeństwa może stać się jednym z elementów terapii psów, jednakże samo w sobie nie ma na celu rozwiązywania problemów z zachowaniem się zwierząt.

SKĄD SIĘ BIORĄ PROBLEMY U ZWIERZĄT?

W przypadku psów pamiętać należy, iż przez tysiące lat były one selekcjonowane pod względem swoich cech użytkowych. Każda z powstających ras miała swoje pierwotne przeznaczenie, a te cechy, pod względem których odbywała się selekcja, były przez człowieka wykorzystywane w życiu codziennym. Można więc powiedzieć, iż mieliśmy do czynienia z psami użytkowymi – pracującymi.

W obecnych czasach, gdy rozwój cywilizacji poszedł tak bardzo do przodu, cechy charakterystyczne danych ras psów – zaganianie, stróżowanie, aportowanie itp. przestały być człowiekowi potrzebne, a co za tym idzie przestały być wykorzystywane. W większości przypadków, nasze obecne psy, muszą wieść swój żywot w wielkich blokowiskach, gdzie praktycznie nie ma możliwości na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb. Muszą zadowolić się również byciem wszechstronnymi „psami rodzinnymi”, potrafiących doskonale radzić sobie w każdej sytuacji.

Taki stan rzeczy, między innymi, przyczynia się do tego, iż coraz częściej mamy do czynienia z zachowaniami będącymi problemowymi (z punktu widzenia właściciela czworonoga, jak i również jego otoczenia).

W przypadku kotów proces udomowienia jest nadal w toku. Ciągła „pogoń człowieka za pracą”, brak czasu wolnego i niesystematyczny tryb życia, przyczynia się do faktu, iż liczba kotów domowych stale wzrasta. Brak wiedzy na temat podstawowych potrzeb tego gatunku (np. polowanie) i umiejętności ich zaspokojenia w warunkach domowych, jest jedną z podstawowych przyczyn rodzenia się zachowań problemowych.

JAK PRZEPROWADZA SIĘ TERAPIĘ?

Przede wszystkim każdy przypadek problemowego zachowania traktuje się indywidualnie. Bardzo ważne jest zebranie szczegółowych informacji na temat zwierzęcia (psa/kota), które prezentuje zachowanie problemowe/niepożądane. Kolejnym równie ważnym punktem jest obserwacja samego zwierzęcia podczas prezentowania tego zachowania, jak i otoczenia, w którym znajduje się zwierzę.

Po bezpośrednim wywiadzie i obserwacji, układamy indywidualnie do danego przypadku, program modyfikacji lub też wyeliminowania problemowego zachowania.

W części przypadków przed przystąpieniem do terapii, konieczna jest wizyta u lekarza weterynarii, celem wykluczenia, lub też potwierdzenia, medycznego podłoża wystąpienia problemu.

Wdrażanie programu terapii w życie codzienne i demonstrowanie sposobów pracy z psem/kotem odbywa się przy naszym udziale i wsparciu.

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY Z ZACHOWANIEM SIĘ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH:

  • Zachowania lękowe – psy/koty,
  • Zachowania agresywne – psy/koty,
  • Źle ukierunkowany popęd łowiecki – psy/koty,
  • Brudzenie w domu – psy/koty,
  • Gryzienie przedmiotów podczas nieobecności właścicieli – psy,
  • Nadmierna szczekliwość – psy,
  • Skakanie na ludzi podczas powitań – psy,
  • Ciągnięcie na smyczy – psy,
  • Samookaleczenia – psy/koty.

FreshPixels - profesjonalne projektowanie stron www oraz skrek / theme do Wordpressa Ldz